Rekonstrukce fasády MŠ Ignáce Šustaly v Kopřivnici

Název školky Ignáce Šustaly je podle zakladatele výroby automobilů Tatra. Místo je v blízkosti nejen objektu Fojství, kde byl vyroben první osobní automobil President, ale také v blízkosti našeho ateliéru. Denně chodíváme s kolegy okolo. Zadavatel, město Kopřivnice, vyzval náš ateliér k úpravám spočívajícím v energetickém opatření budovy a úspoře budoucích nákladů na provoz. Obdobně jako jsme realizovali již dříve přestavbu Domu dětí a mládeže v Kopřivnici. Energetický audit prokázal nutnost zateplení fasády a výměnu okenních otvorů. Ze strany města byl požadavek na systém rekuperace.

Architektonický výraz návrhu vychází z původního charakteru stavby. Jedná se o pavilonový princip výstavby doplněný o propojovací komunikační „krček“. Snažili jsme se o návrat k jednoduchému řešení s použitím dřevěné fasády. Vzhled objektu s přírodními prvky a vzrostlou zelení, v blízkosti potoka, navazuje soudobě na historii dřevěných objektů v daném území. Navrhli jsme velkorysé prosklení s výhledem do okolí, obnovení pásových oken, otevření vnitřního átria a také odstranění předního oplocení zahrady.

Studie přestavby: 2015, projekt: 2016, realizace 2019

Autor: Kamil Mrva, Václav Kocián / Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Jaroslav Holub

Investor: město Kopřivnice

Dodavatel: Šurík s.r.o.

Foto: Libor Stavjaník / Studio Toast

Info >

Název školky Ignáce Šustaly je podle zakladatele výroby automobilů Tatra. Místo je v blízkosti nejen objektu Fojství, kde byl vyroben první osobní automobil President, ale také v blízkosti našeho ateliéru. Denně chodíváme s kolegy okolo. Zadavatel, město Kopřivnice, vyzval náš ateliér k úpravám spočívajícím v energetickém opatření budovy a úspoře budoucích nákladů na provoz. Obdobně jako jsme realizovali již dříve přestavbu Domu dětí a mládeže v Kopřivnici. Energetický audit prokázal nutnost zateplení fasády a výměnu okenních otvorů. Ze strany města byl požadavek na systém rekuperace.

Architektonický výraz návrhu vychází z původního charakteru stavby. Jedná se o pavilonový princip výstavby doplněný o propojovací komunikační „krček“. Snažili jsme se o návrat k jednoduchému řešení s použitím dřevěné fasády. Vzhled objektu s přírodními prvky a vzrostlou zelení, v blízkosti potoka, navazuje soudobě na historii dřevěných objektů v daném území. Navrhli jsme velkorysé prosklení s výhledem do okolí, obnovení pásových oken, otevření vnitřního átria a také odstranění předního oplocení zahrady.

Studie přestavby: 2015, projekt: 2016, realizace 2019

Autor: Kamil Mrva, Václav Kocián / Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Jaroslav Holub

Investor: město Kopřivnice

Dodavatel: Šurík s.r.o.

Foto: Libor Stavjaník / Studio Toast

item1

item2

item3

item9

item4

item5

item6

item14

Původní stav

ps01

ps02

ps03

© Kamil Mrva Architects, 1999–2020